28 Kasım 2020-Cumartesi

11:00-12:00   PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA BİYOLOJİ

                      Oturum Başkanları: Dr. Levent Ündar, Dr. Gülsüm Özet

                      Plazma Hücre Hastalıklarında Klonal Evrilme

                      Dr. Ali Uğur Ural
 

                      Plazma Hücre Hastalıklarında Moleküler Biyoloji, Moleküler Tanı Ve İzlem

                      Dr. Aslı Toylu
 

                      Risk Katmanlamasında Sitogenetik

                      Dr. Sibel Berker Karaüzüm

                       
                      
Bütün Konuşmacılara gelen Soru ve Cevapların Tartışılması                       

12:00-13:00   MULTİPLE MYELOMDA TANI VE TEDAVİ PLANLAMASI

                      Oturum Başkanları: Dr. Yıldız Aydın, Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular

                      Multiple Myelomda Tanı Ve Prognostik Faktörler

                      Dr. Sinan Dal
 

                      Multiple Myelomda Tedavi Öncesi Ne Yapıyorum? (Biyokimya, Görüntüleme, Dexa, Aşılar, vb)

                      Dr. Fahri Şahin
 

                      Risk Katmanlamasına Göre Tedavi Planını Nasıl Yapıyorum?

                      Dr. Zahit Bolaman
 

                       Bütün Konuşmacılara gelen Soru ve Cevapların Tartışılması

15:00-16:30   MULTİPLE MYELOMDA YÖNETİM

                      Oturum Başkanları: Dr. Ayşen Timurağaoğlu, Dr. Mehmet Sönmez

                      İlk Nüksü Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Mustafa Çetiner + Soru & Cevap
 

                      Progresif Hastalık Ya Da Sonraki Nüksleri Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık + Soru & Cevap
 

                      Extramedüller Hastalığı Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Sami Kartı + Soru & Cevap
 

                      Multiple Myelomda Kemik Hastalığına Yaklaşımım

                      Dr. Turgay Ulaş  + Soru & Cevap
 

                      Minimal Kalıntı Hastalığa Yaklaşımım

                      Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel  + Soru & Cevap

16:45-17:45    NASIL YÖNETİYORUM?

                      Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Mehmet Turgut

                      Anlamı Belirlenemeyen Monoklonal Gamopatiyi Nasıl Yönetiyorum? (MGUS)

                      Dr. Volkan Karakuş  + Soru & Cevap
 

                      Smoldering Myelomu  Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Gökmen Sevindik  + Soru & Cevap
 

                      AL-Amiloidozu  Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Ayşe Salihoğlu  + Soru & Cevap

17:45-18:00   AKILCI İLAÇ OTURUMU

                      Oturum Başkanı: Dr. Güçhan Alanoğlu 

                      Akılcı İlaç Kullanımı

                       Dr. Mesut Göçer

                      

29 Kasım 2020-Pazar

11:00-12:00   NASIL YÖNETİYORUM?

                      Oturum Başkanları: Dr. Şehmus Ertop, Dr. Zafer Gülbaş

                      Ağır Zincir Hastalıkları

                      Dr. Bahriye Payzın

12:00-13:20   KLİNİK ANLAMLI MONOKLONAL GAMOPATİLER

                      Oturum Başkanları: Dr. Güray Saydam, Dr. Bülent Eser 

                      Renal Anlamlı Monoklonal Gamopati

                      Dr. Anıl Tombak  + Soru & Cevap
 

                      Kütanöz Anlamlı  Monoklonal Gamopati

                      Dr. Utku Iltar  + Soru & Cevap
 

                      Krioglobulinemi  Monoklonal Gamopati

                      Dr. Senem Maral  + Soru & Cevap
 

                      Nörolojik Anlamlı  Monoklonal Gamopati

                      Dr. Tayfur Toptaş  + Soru & Cevap