28 Kasım 2020-Cumartesi

10:45-11:00   Açılış 

                      Dr. Levent Ündar

11:00-12:00   PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA BİYOLOJİ

                      Oturum Başkanları: Dr. Levent Ündar, Dr. Gülsüm Özet

                      Plazma Hücre Hastalıklarında Klonal Evrilme

                      Dr. Ali Uğur Ural

                      Plazma Hücre Hastalıklarında Moleküler Biyoloji, Moleküler Tanı Ve İzlem

                      Dr. Aslı Toylu

                      Risk Katmanlamasında Sitogenetik

                      Dr. Sibel Berker Karaüzüm

12:00-13:00   MULTİPLE MYELOMDA TANI VE TEDAVİ PLANLAMASI

                      Oturum Başkanları: Dr. Yıldız Aydın, Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular

                      Multiple Myelomda Tanı Ve Prognostik Faktörler

                      Dr. Sinan Dal

                      Multiple Myelomda Tedavi Öncesi Ne Yapıyorum? (Biyokimya, Görüntüleme, Dexa, Aşılar, vb)

                      Dr. Fahri Şahin

                      Risk Katmanlamasına Göre Tedavi Planını Nasıl Yapıyorum?

                      Dr. Zahit Bolaman

13:00-15:00   ARA (13:45-14:45 arası stand ziyaretleri yapılacaktır)

15:00-16:30   MULTİPLE MYELOMDA YÖNETİM

                      Oturum Başkanları: Dr. Ayşen Timurağaoğlu, Dr. Mehmet Sönmez

                      İlk Nüksü Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Mustafa Çetiner

                      Progresif Hastalık Ya Da Sonraki Nüksleri Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık

                      Extramedüller Hastalığı Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Sami Kartı

                      Multiple Myelomda Kemik Hastalığına Yaklaşımım

                      Dr. Turgay Ulaş

                      Minimal Kalıntı Hastalığa Yaklaşımım

                      Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

16:30-16:45   ARA

16:45-17:45    NASIL YÖNETİYORUM?

                      Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Mehmet Turgut

                      Anlamı Belirlenemeyen Monoklonal Gamopatiyi Nasıl Yönetiyorum? (MGUS)

                      Dr. Volkan Karakuş

                      Smoldering Myelomu  Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Gökmen Sevindik

                      AL-Amiloidozu  Nasıl Yönetiyorum?

                      Dr. Ayşe Salihoğlu

17:45-18:00   AKILCI İLAÇ OTURUMU

                      Oturum Başkanı: Dr. Güçhan Alanoğlu 

                      Akılcı İlaç Kullanımı

                       Dr. Mesut Göçer

                      

29 Kasım 2020-Pazar

11:00-12:00   NASIL YÖNETİYORUM?

                      Oturum Başkanları: Dr. Şehmus Ertop, Dr. Zafer Gülbaş

                      POEMS Sendromu

                      Dr. Seçkin Çağırgan

                      Waldenström’s Makroglobulinemisi

                      Dr. Oral Nevruz

                      Ağır Zincir Hastalıkları

                      Dr. Bahriye Payzın

12:00-13:20   KLİNİK ANLAMLI MONOKLONAL GAMOPATİLER

                      Oturum Başkanları: Dr. Güray Saydam, Dr. Bülent Eser 

                      Renal Anlamlı Monoklonal Gamopati

                      Dr. Bahar Akkaya / Dr. Anıl Tombak

                      Kütanöz Anlamlı  Monoklonal Gamopati

                      Dr. Utku Iltar

                      Krioglobulinemi  Monoklonal Gamopati

                      Dr. Senem Maral

                      Nörolojik Anlamlı  Monoklonal Gamopati

                      Dr. Tayfur Toptaş

13:20-13:30   SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAPANIŞ

                      Dr. Levent Ündar&Dr. Erdal Kurtoğlu