BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ KOŞULLARI

 • Sempozyuma poster şeklinde bildiri kabul edilecektir.

 • Bildirilerinizi online olarak sempozyum web sitesinden gönderebilirsiniz.

 • E-mail, fax ve diğer yollar ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

 • Bildiri özeti göndermek için son başvuru tarihi 23 EKİM 2020'dir.

 • Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

 • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiri özeti Türkçe yazılmalı, 500 kelimeden fazla olmamalıdır.

 • Bildiri, online bildiri sistemine uygun olarak resim içermeyecek şekilde yazılmalıdır.

 • Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, ad soyad(lar)ı, bağlı bulunan kurum ve e-posta adreslerine yer verilmelidir.

 • Birden fazla yazarlı bildiride, bildiriyi sunacak yazar işaretlenmelidir.

 

E-POSTER BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 • Kabul edilen özet bildirinizi www.akdenizhematoloji-online.com adresine tek sayfa olacak şekilde PDF formatta göndermenizi rica ederiz. Örnek poster formatımız yandadır.

 • E-posterinizi anlattığınız, maximum 5 dakikalık .mp3 ya da .wav  formatında ses kaydınızı göndermenizi rica ederiz.

 • Pdf ve ses kayıtlarının 28 Ekim 2020 saat 17:00’ye kadar www.akdenizhematoloji-online.com adresine yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen belgeler sempozyumda yayınlanamayacaktır.

 • Her katılımcıya özel olarak oluşturulacak olan kullanıcı adı ve şifre ile www.akdenizhematoloji-online.com ‘a girdikten sonra POSTER UPLOAD butonunu tıklayarak yükleme yapacağınız sayfaya ulaşabilirsiniz.

 • Bildirisi kabul edilen poster sahiplerine, kullanıcı adı ve şifre e-posta ile gönderilecektir.

örnek_eposter.jpg